Játékmestert keresünk Balatonfüredre! --->

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Cseles Kelepce szabadulós játék üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait. Az Adatkezelő adatokat kizárólag a szolgáltatásról történő tájékoztatás, a megrendelések teljesítésének céljából, illetve a tevékenységgel kapcsolatos kötelezettsége (pl. számlázás) teljesítése érdekében tárolja. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden tőle elvárható módon védi a regisztrált felhasználókról tudomására jutott személyes adatokat.

Az adatkezelő címe: 8638 Balatonlelle, Vadvirág u. 5.
Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 292-5383
Az adatkezelő e-mail címe: balatonlelle@cseleskelepce.hu

Az adatkezelés jogalapja:
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A felasználó a szolgáltatás igénybevételével, illetve a regisztrációval kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:
Regisztrált felhasználók 

A kezelt adatok köre:
A regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja:
A megrendelések teljesítése és számlázás.Bővebben.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Cseles Kelepce szabadulós játék üzemeltető munkatársai. 

Az adatkezelés időtartama:
Az elektronikusan tárolt személyes adatokat a felhasználók a szolgáltatás igénybevételét, illetve a számlázás megtörténtét követően -önállóan- azonnal törölhetik. 

A szolgáltatás igénybevevője kérelmezheti az Adatkezelőnél: 
- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Cseles Kelepce szabadulós játék weboldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban időpontfoglalást adott le játékra, akkor a foglaláshoz a rögzítés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 munkanapon belül közérthető formában e-mailben írásban megadja a tájékoztatást. Ha az Adatkezelő a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: 
Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Google translate

Hungarian Croatian Czech English French German Italian Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish